Tijdelijke aanpassing vakantieregeling wegens coronacrisis

Op vrijdag 10 juli 2020 keurde het bestuurscollege een tijdelijke wijziging goed aan de vakantieregeling voor het UGent-personeel, nadat hierover in de syndicale onderhandelingen een unaniem akkoord was bereikt met de vakorganisaties.

Deze tijdelijke aanpassing is nodig om de gevolgen op te vangen die de coronacrisis heeft gehad voor de opname van het vakantieverlof in 2020.

Concreet wordt het aantal niet opgenomen vakantiedagen dat kan worden overgenomen naar het volgende jaar tijdelijk verhoogd, en worden naast de jaarlijks vastgelegde brugdagen en de week van de Gentse Feesten nog een aantal verlofdagen bijkomend vastgelegd voor 2020. Lees meer hierover in dit artikel.

Een onderschat probleem: sommige buitenlandse onderzoekers werken aan de UGent in precaire omstandigheden

De voorbije jaren werden we als delegatie van ACOD UGent verschillende keren geconfronteerd met de precaire omstandigheden waarin naar schatting een driehonderdtal internationale onderzoekers moeten leven terwijl ze aan onze universiteit werken. Ook aan andere Vlaamse universiteiten stelt dit probleem zich overigens op dezelfde manier, maar wij vestigen in dit artikel nu eerst de aandacht op onze eigen instelling.

Dit jaar door de cornacrisis helaas geen belastingservice van ACOD of ABVV

Door de coronacrisis verloopt alles dit jaar helaas anders dan gewoonlijk en zullen er geen belasting-invulsessies plaatsvinden, noch bij ACOD in de Bagattenstraat noch bij het ABVV. Ook andere traditionele invulsessies, bvb bij de gemeenten, gaan dit jaar niet door.

In plaats daarvan wordt iedereen doorverwezen naar de specifieke aangepaste werkwijze van de belastingdienst zelf voor het bieden van ondersteuning op afstand bij het indienen van de aangifte. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van de belastingdienst, hier en hier

Dit betekent dus dat u, eens u uw voorstel tot aangifte heeft ontvangen via tax-on-web of per post, telefonisch contact kan opnemen met de belastingdienst om een afspraak te maken om de aangifte te laten invullen per telefoon.
Na het invullen per telefoon worden deze gegevens dan nog eens per post of via tax-on-web naar u opgestuurd voor ondertekening en terugsturen (indien per post) of finale bevestiging voor indiening (indien tax-on-web).

Merk op: als u ziet dat de gegevens reeds volledig correct zijn op het voorstel van vereenvoudigde aangifte dat u heeft ontvangen, dan hoef u verder niets te doen (zie deze toelichting).

Bijvoorbeeld: als uw loon van UGent uw enige inkomen was in 2019 en u geen andere inkomsten had, dan zal dit normaal reeds correct zijn opgenomen in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Als u daarnaast in 2019 echter nog andere inkomsten of belastingverminderingen had (bvb aftrek voor een hypothecaire lening) dan kan het zijn dat deze nog niet allemaal op de vereenvoudigde aangifte staan vermeld en dat deze dus wel nog moeten worden ingevuld en ingediend.

Tijdelijke aanpassingen aan de personeelsregelgeving ten gevolge van de coronacrisis

Op donderdag 14 mei 2020 werden een aantal tijdelijke wijzigingen onderhandeld aan de personeelsreglementering naar aanleiding van de coronacrisis. In dit artikel lichten we de verschillende voorgestelde wijzigingen kort toe.

Deze onderhandelde uitzonderingsmaatregelen dienen nu nog finaal te worden goedgekeurd door het bestuur.

Is een van de in dit artikel vermelde bepalingen op jou van toepassing en heb je verdere vragen hierover? Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

Ook aan UGent kan corona-ouderschapsverlof worden opgenomen

Ook aan UGent werd intussen de invoering van het specifieke corona-ouderschapsverlof onderhandeld en goedgekeurd. In dit artikel geven we je een uitgebreide toelichting over de modaliteiten van deze tijdelijke nieuwe vorm van gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Heb je na het lezen van dit artikel nog verdere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (Subcomité PBW 04/05/2020, Informeel overleg 07/05/2020 en POC 11/05/2020)

De afgelopen weken was er heel wat sociaal overleg: er was een extra subcomité Preventie en Bescherming op het Werk op maandag 4 mei, waarop de modaliteiten en werkwijze rond de organisatie van de examens en de heropstart van andere activiteiten binnen de gebouwen aan de UGent werden besproken, rekening houdend met de coronamaatregelen.

Daarnaast was er een informeel overleg op donderdag 7 mei, waar de coronamaatregelen aan de UGent uiteraard ook op de agenda stonden, en tenslotte een extra PersoneelsOnderhandelingsComité (POC) op maandag 11 mei, om de personeelsinzet rond “on campus” examens af te ronden.

In dit artikel brengen we verslag uit van de drie genoemde overlegmomenten. Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

Donderdag 30 april 2020: sociaal overleg over de ATP-functieclassificatie

Op donderdag 30 april 2020 vindt het volgende overlegmoment plaats tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur. Dit keer staan de ATP-functieclassificatie op de agenda.

ACOD maakte ondertussen haar standpunten in dit dossier over als voorbereiding voor dit overleg. Je kan ze terugvinden in dit artikel.

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (POC 22/04/2020)

Nadat eerder al tweemaal een “digitale” versie van het informeel sociaal overleg plaatsvond, werd op woensdag 22/04/2020 ook het eerste digitale formele sociaal overleg georganiseerd, het Personeelsonderhandelingscomité of POC.

Op de agenda stonden een aantal punten die formeel onderhandeld moesten worden. In de varia werd uiteraard uitgebreid ingegaan op de huidige corona-maatregelen, maar ook op de eisen rond de UGent Fight for 14€-campagne. In dit artikel brengen we verslag uit.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (16/04/2020)

Ook het tweede “digitale” sociaal overleg stond uiteraard vooral in het teken van de corona-maatregelen aan de Universiteit Gent, naast de voorbereiding van het formele onderhandelingscomité van volgende week. Tot slot werd er ook een toelichting gegeven over een aantal wijzigingen aan de werkwijze voor de potentieelinschattingen 2020 voor het ATP naar aanleiding van de coronacrisis.

In dit artikel geven we kort de standpunten die we daarover als ACOD hebben ingenomen, en het antwoord dat we hierover kregen vanuit het universiteitsbestuur.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (02/04/2020)

Ook tijdens deze Corona-tijden is er nood aan sociaal overleg, in het bijzonder over de manier waarop de maatregelen die de UGent neemt worden toegepast. ACOD vroeg het bestuur daarom om het geplande sociaal overleg opnieuw op te starten, en in digitale vorm verder te zetten tijdens de periode waarin fysiek samenkomen niet mogelijk is.

Tegelijk willen we tijdens deze moeilijke periode ook beginnen met het systematischer informeren van het UGent-personeel over de standpunten die wij als vakbond innemen tijdens het sociaal overleg, en wat de reactie van het universiteitsbestuur hierop is. In dit artikel vind je alvast een eerste berichtgeving over het informeel sociaal overleg van 2 april 2020.

Pagina's

Subscribe to Front page feed