Dit jaar door de cornacrisis helaas geen belastingservice van ACOD of ABVV

Door de coronacrisis verloopt alles dit jaar helaas anders dan gewoonlijk en zullen er geen belasting-invulsessies plaatsvinden, noch bij ACOD in de Bagattenstraat noch bij het ABVV. Ook andere traditionele invulsessies, bvb bij de gemeenten, gaan dit jaar niet door.

In plaats daarvan wordt iedereen doorverwezen naar de specifieke aangepaste werkwijze van de belastingdienst zelf voor het bieden van ondersteuning op afstand bij het indienen van de aangifte. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van de belastingdienst, hier en hier

Dit betekent dus dat u, eens u uw voorstel tot aangifte heeft ontvangen via tax-on-web of per post, telefonisch contact kan opnemen met de belastingdienst om een afspraak te maken om de aangifte te laten invullen per telefoon.
Na het invullen per telefoon worden deze gegevens dan nog eens per post of via tax-on-web naar u opgestuurd voor ondertekening en terugsturen (indien per post) of finale bevestiging voor indiening (indien tax-on-web).

Merk op: als u ziet dat de gegevens reeds volledig correct zijn op het voorstel van vereenvoudigde aangifte dat u heeft ontvangen, dan hoef u verder niets te doen (zie deze toelichting).

Bijvoorbeeld: als uw loon van UGent uw enige inkomen was in 2019 en u geen andere inkomsten had, dan zal dit normaal reeds correct zijn opgenomen in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Als u daarnaast in 2019 echter nog andere inkomsten of belastingverminderingen had (bvb aftrek voor een hypothecaire lening) dan kan het zijn dat deze nog niet allemaal op de vereenvoudigde aangifte staan vermeld en dat deze dus wel nog moeten worden ingevuld en ingediend.