Lid worden van ACOD UGent

Hoe lid worden?

(You can find the English translation of this information on this page)

Neem contact op met één van onze afgevaardigden (zie in het kader hiernaast)

OF

sluit je online aan door onderstaand formulier in te vullen:

Online aansluitingsformulier ACOD Universiteit Gent

Nadat je het online formulier hebt ingediend zal je nog een formeel aansluitingsformulier en een machtigingsformulier (voor de betaling van de ledenbijdrage) ontvangen op jouw thuisadres, met de vraag deze documenten, ingevuld en ondertekend, in de voorgefrankeerde omslag terug te sturen naar: ACOD, Bagattenstraat 158, 9000 Gent. Desgewenst kan je deze documenten ook afgeven aan een van onze afgevaardigden. Je bijdrage zal dan automatisch maandelijks worden betaald. De ledenbijdragen voor dit jaar vind je in het overzicht hieronder.

Jobstudenten kunnen online lid worden via ABVV Jongeren.

Nieuwe maandelijkse bijdrage vanaf 2021
 • Voor het ATP
  • niveau A: € 17,95
  • gewone bijdrage: € 16,60
  • gewone bijdrage half-time of minder: € 9,00
  • gepensioneerden: max. € 6,85
  • werklozen: € 9,00
 • Voor het academisch personeel
  • tewerkstelling gelijk aan of meer dan het volume van een halve opdracht: € 18,00
  • deeltijdse loopbaanonderbreking: € 18,00
  • verminderde prestaties die een halve opdracht of meer inhouden: € 18,00
  • tewerkstelling minder dan het volume van een halve opdracht: € 10,30
  • volledige loopbaanonderbreking: € 10,30
  • werklozen: € 10,30
  • leden met volledige TBS voorafgaand aan het rustpensioen: € 8,20
  • gepensioneerden: € 8,20
 • JobstudentenSyndicale premie

Ook aan de UGent hebben vakbondsleden recht op een jaarlijkse syndicale premie, waarmee je een deel van de betaalde ledenbijdragen kan recupereren. De formulieren voor het aanvragen van deze premie worden gewoonlijk eind maart - begin april door de UGent verstuurd naar alle personeelsleden. Wie lid is bij een vakbond dient dit formulier dan ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan zijn of haar vakbond. Meer praktische informatie hierover wordt meegedeeld op het moment dat de formulieren door de UGent zijn verstuurd.

Wie het volledige voorafgaande kalenderjaar lid was bij de vakbond, heeft recht op een volledige syndicale premie. Deze bedraagt momenteel 90 EUR. Wie pas later in het jaar lid werd, krijgt een deel van de premie uitbetaald.